កម្មវិធីបេសកម្មក្រុមគ្រូពេទ្យក្នុងខេត្ត ព្រះវិហារ

អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជា បានចុះពិនិត្យ និង ព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ និង មាត់ធ្មេញ ជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន០៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣-០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅភូមិកោះហ្លូង ឃុំរស្មី ភូមិកេរ្តិ៍  ឃុំរតនៈ ក្នុងស្រុករវៀង និង ភូមិតាសែន ឃុំរណសិរ្ស  ភូមិសុច ឃុំស្តៅ ក្នុងស្រុក សង្គមថ្មី។ ជាលទ្ធផលយើងបានពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺទូទៅ និង មាត់ធេ្មញជូនប្រជាជនបានចំនួន ១៥៨០ នាក់។

Leave a Reply