ព្រឹត្តិការណ៍ក្លឹបកុមារវិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារ។

​​​​​   នៅថ្ងៃ ទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ បុគ្គលិកអង្គការស៊ីប៊ីអិនបានរៀបចំធ្វើការប្រគុំតន្ត្រីជាមួយដៃគូក្រុមជំនុំ នៅសាលាបឋមសឹក្សារុងរឿងស្ថិតនៅស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ។ កម្មវិធីចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ១ៈ៣០-៤ៈ៣០ ល្ងាច ដែលមានក្មេងរាប់ពាន់នាក់​ចូលរួម ដោយក្តីអំណរសប្បាយរីករាយតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កម្មវិធី។ ជាលទ្ឋផលយើងមានក្មេង​ចំនួន ១៨៤៤នាក់បានមកចូលរួមកម្មវិធី ក្លឹបកុមារវិសេសនេះ​ ហើយបន្ទាប់ពីការចែកចាយព្រះបន្ទូលចប់មានក្មេងចំនួន ១៦០២ ក្មេងស្រី ៨៤០ និង​ក្មេងប្រុស ៧៦២បានលើកដៃដើម្បីអធិស្ឋានទទួលជឿព្រះអម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ។

Leave a Reply