បេសកកម្មក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តពិនិត្យជំងឺទូទៅក្នុងខេត្តកណ្តាល។

ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង​​គឺជាស្រុកដែលស្ថិត​នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៃ​ទិសខាងត្បូងឆៀងខាងកើតនៃ​ប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជាសំរេចផ្តល់ការព្យាបាល ​​​ដោយឥគិត​ថ្លៃចំនួន​បីរថ្ងៃ​នៅ​ទីនេះ។ ការព្យាបាលមានដូចជា ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺទូទៅ និង​​ ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺ មាត់​ធ្មេញ​​​ការព្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាការផ្តល់ដំបូន្មានលើផ្នែកអនាម័យទូទៅ​​ព្រមទាំង ផ្តល់ថ្នាំក្នុងការ​ព្យា បាលដោយមិនគិតថ្លៃ។ សំរាប់កម្មវិធីកុមារវិញ យើងបានផ្តល់ការអប់រំផ្នែក សុខភាពមាត់ធ្មេញ…

Read more

បេសកកម្មក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តពិនិត្យជំងឺទូទៅក្នុងខេត្តតាកែវ។

ស្រុកត្រាំកក់​​ និង ស្រុកបាទី គឺជាស្រុកដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវនៃទិសខាងត្បូងនៃប្រទេស កម្ពុជា។ អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជាសម្រេច ផ្តល់ការព្យាបាល ​​​ដោយឥតគិត​ថ្លៃចំនួន​បីរថ្ងៃ​នៅ​ទីនោះ។ ការព្យាបាលមានដូចជា ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺទូទៅ និង​​ ព្យាបាល មាត់​ធ្មេញ​​​ការព្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាការផ្តល់ដំបូន្មានលើផ្នែកអនាម័យទូទៅ​​ព្រមទាំង ផ្តល់ថ្នាំក្នុងការ​ព្យា…

Read more

បេសកកម្មក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តពិនិត្យជំងឺទូទៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀង។

ស្រុកស្វាយ​ជ្រំ​​ និង ស្រុករមាសហែក គឺជាស្រុកដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនៃទិសអាគ្នេយ៍ នៃប្រទេស កម្ពុជា។ អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជាសម្រេចផ្តល់ការព្យាបាល ​​​ដោយឥតគិត​ថ្លៃចំនួន​បួនថ្ងៃ​នៅ​ទីនោះ។ ការព្យាបាលមានដូចជា ជំងឺទូទៅ និង​​ ព្យាបាល​ធ្មេញ​​​ការព្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាការផ្តល់ដំបូន្មានលើផ្នែកអនាម័យទូទៅ​​ព្រមទាំង ផ្តល់ថ្នាំក្នុងការ​ព្យា បាលដោយមិនគិតថ្លៃ។ សម្រាប់កម្មវិធីកុមារវិញ…

Read more

បេសកកម្មរបស់អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជាក្នុងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារ។

ស្រុករវៀង​​ និង ស្រុកគូលែន គឺជាស្រុកដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនៃទិសខាងជើង នៃប្រទេស កម្ពុជា។ អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជាសំរេចផ្តល់ការព្យាបាល ​​​ដោយឥគិតថ្លៃចំនួនបួនថ្ងៃនៅទីនេះ។ ការព្យាបាលមានដូចជា ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺទូទៅ និង​​ ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺ មាត់​ធ្មេញ​​​ការព្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាការផ្តល់ដំបូន្មានលើផ្នែកអនាម័យទូទៅ​​ព្រមទាំង…

Read more

បេសកកម្មរបស់អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជាក្នុងស្រុកជលគិរីខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង។

ឃុំព្រៃគ្រី និង​ឃុំជលសាគឺជាឃុំដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកជលគិរី ដែលស្ថិតនៅទិសខាងកើតនៃ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង។​ អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជា (CBN Cambodia)​សំរេចផ្តល់ការព្យាបាល ដោយឥគិតថ្លៃ​ចំនួន​បីថ្ងៃនៅទីនោះ។​ ការព្យាបាលមានដូចជា ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺទូទៅ ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញ​ការព្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាការផ្តល់ដំបូន្មានលើផ្នែកអនាម័យទូទៅ ​​ព្រមទាំងផ្តល់ថ្នាំក្នុងការ​ព្យាបាល​​ដោយមិនគិតថ្លៃ។ សំរាប់កម្មវិធីកុមារវិញ យើងផ្តល់ការអប់រំផ្នែក សុខភាពមាត់ធ្មេញ…

Read more

បេសកកម្មរបស់អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជាពិនិត្យជំងឺទូទៅនៅ​ខេត្តតាកែវ។

ស្រុកបាទី​និង​ស្រុកព្រៃកប្បាសគឺជាស្រុកមួយនៅក្នុងខេត្តតាកែវ ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងឈាង​ខាងលិច(ទិសនីរតី)នៃប្រទេសកម្ពុជា​ ដែលអង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជា CBN (Cambodia)​ សំរេចផ្តល់ការព្យាបាល ដោយឥតគិតថ្លៃ​ចំនួន​បីថ្ងៃនៅទីនោះ។​ ការព្យាបាលមានដូចជា ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺទូទៅ ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញ​ការព្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាការផ្តល់ដំបូន្មានលើផ្នែកអនាម័យទូទៅ​​ព្រមទាំង ផ្តល់ថ្នាំក្នុងការ​ ព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃ។ សំរាប់កម្មវិធីកុមារវិញ យើងផ្តល់ការអប់រំផ្នែក សុខភាពមាត់ធ្មេញ…

Read more

បេសកកម្មរបស់អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជាក្នុងស្រុកជាំក្សាន្តខេត្តព្រះវិហារ។

ស្រុកជាំក្សាន្ត និង ស្រុកឆែបស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលមានទីតាំង ស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងសហគមន៍ក្រីក្រ វាពិតជាឆ្ងាយពីសេវាសុខភាពមូលដ្ធាន។ អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជាបានចុះពិនិត្យ និង ព្យាបាលជំងឺទូទៅ និង មាត់ធ្មេញចំនួន៤ថ្ងៃជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃដល់ស្រុកទាំងពីរ។ សម្រាប់ក្មេងក្នុងសហគមន៏ យើងបានផ្តល់នូវការអប់រំអនាម័យសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងផ្សាយដំណឹងល្អដល់ពួកគាត់ បញ្ជាំងរឿងសៀវភៅវិសេស…

Read more

បេសកកម្មរបស់អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជានិងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត

អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជាបានចុះពិនិត្យ និង ព្យាបាលជំងឺទូទៅ និង មាត់ធ្មេញចំនួន៤ថ្ងៃជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃដល់ឃុំទាំងពីរ។ ចំពោះកម្មវិធីកុមារវិញយើងបានអប់រំអនាម័យសុខភាពមាត់ធ្មេញ មើលរឿងសៀវភៅពិសេស លែងល្បែងកំសាន្ត និងច្រៀងចំរៀង។ ជាលទ្ធផលយើងបានពិនិត្យព្យាបាលជំងឺទូទៅនិងមាត់ធ្មេញនិងផ្ដល់ក្ដី សង្ឃឹមដល់ប្រជាជនចំនួន ១៥៣៨នាក់ និង កុមារចំនួន ២៤១នាក់ចូលរួម…

Read more

បេសកកម្មក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គចិត្តក្នុងខេត្តស្វាយរៀង

អង្គការ ស៊ីប៊ីអិន កម្ពុជាបានសហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យមនុស្សធម៌(international medical relief) មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិនិត្យព្យាបាលជំងឺទូទៅ មាត់ធ្មេញ និង អប់រំអនាម័យ សុខភាពទូទៅ និង មាត់ធ្មេញជូនប្រជាពលរដ្ឋ និង កូនសិស្សសាលាដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន០៤ថ្ងៃចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ២៧…

Read more

កម្មវិធីបេសកម្មក្រុមគ្រូពេទ្យក្នុងខេត្ត ព្រះវិហារ

អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជា បានចុះពិនិត្យ និង ព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ និង មាត់ធ្មេញ ជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន០៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣-០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅភូមិកោះហ្លូង ឃុំរស្មី ភូមិកេរ្តិ៍  ឃុំរតនៈ…

Read more