ព្រឹត្តិការណ៍ក្លឹបកុមារវិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារ។

​​​​​   នៅថ្ងៃ ទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ បុគ្គលិកអង្គការស៊ីប៊ីអិនបានរៀបចំធ្វើការប្រគុំតន្ត្រីជាមួយដៃគូក្រុមជំនុំ នៅសាលាបឋមសឹក្សារុងរឿងស្ថិតនៅស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ។ កម្មវិធីចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ១ៈ៣០-៤ៈ៣០ ល្ងាច ដែលមានក្មេងរាប់ពាន់នាក់​ចូលរួម ដោយក្តីអំណរសប្បាយរីករាយតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កម្មវិធី។ ជាលទ្ឋផលយើងមានក្មេង​ចំនួន ១៨៤៤នាក់បានមកចូលរួមកម្មវិធី…

Read more

ក្លឹបកុមារវិសេសធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយកុមារីឈ្មោះឌឿន ថារ័ត្ន។

ឌឿនថារ័ត្ន សិក្សានៅថ្នាក់ទី៥ នៅសាលាបឋមសិក្សា​រុងរឿងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកររវៀង​ ខេត្តព្រះវិហារ។ ប្អូនបាននិយាយថា​ មុនពេលដែលនាងបានចូលរួមការប្រគុំតន្ត្រីក្លឹបកុមារវិសេស ប្អូនមិនធ្លាប់បានឮអំពីព្រះនិងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែសោះ ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយប្អូនបានទទួលលិខិតអញ្ជើញឲ្យចូលរួមការប្រគុំតន្ត្រី ប្អូននិងមិត្តភក្តិរបស់ប្អូនមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារតែពីមុនមកមិនដែលមានការប្រគុំតន្ត្រីសំរាប់ក្មេងនៅក្នុងតំបន់ដែលប្អូនរស់នៅបែបនេះនោះទេ។ ដូច្នេះប្អូននិងមិត្តភក្តិបានទន្ទឹងរង់ចាំនូវថ្ងៃ​នៃការប្រគុំតន្ត្រីនោះដោយក្តីអំណរ និងរីករាយ ។  នៅថ្ងៃអាទិត្យ​ ទី១២  ខែមិនា…

Read more

ក្លឹបកុមារវិសេសធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយកុមារាឈ្មោះលឿន ទិត្យមុន្នី។

លឿន ទិត្យមុន្នី អាយុ ១២ ឆ្នាំ ភេទ ប្រុស រៀននៅថ្នាក់ ទី ៤ នៅសាលា​ បឋមសឹក្សារបៀបស្ថិតនៅ ស្រុក រវៀង ខេត្ត…

Read more

ក្លឹបកុមារវិសេសធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយកុមារាឈ្មោះសូល ប៊ុនរាជស៊ីម៉ា។

ក្លឹបកុមារវិសេសធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយកុមារាសូល ប៊ុនរាជស៊ីម៉ា។        សូល ប៊ុនរាជ ស៊ីម៉ា មានអាយុ ១២ ឆ្នាំ​ ភេទ ប្រុស សិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ទី ៧…

Read more

ព្រឹត្តិការណ៍ក្លឹបកុមារវិសេសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

របាយការណ៏ក្លឹបកុមារវិសេស ​​    នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៧ បុគ្គលិកអង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជា បានរៀបចំធ្វើកម្មវិធីថ្ងៃរីករាយនៃសមាជិកក្លឹបកុមារវិសេស ជាមួយដៃគូរក្រុមជំនុំ នៅសាលាបឋមសិក្សាមេលំ ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបរិបូរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។ កម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការពីម៉ោង…

Read more

ព្រឹត្តិការណ៍ក្លឹបកុមារវិសេសនៅក្នុងខេត្ត កំពង់ធំ។

កម្មវិធីក្លឹបកុមារវិសេសនៅក្នុងខេត្ត កំពង់ធំ របាយការណ៏សង្ខេបសំរាប់កម្មវិធីក្លឹបកុមារវិសេស តាំងនាម ខ្ញុំបាទជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី ក្លឹបកុមារវិសេសខ្ញុំបាទសូមរាយការណ៍ នូវ សកម្មភាព ក្លឹបកុមារវិសេសដែលក្រុមបុគ្គលិក អង្គការ ស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជា បានរៀបចំធ្វើ នៅថ្ងៃទី ២០ ខែ…

Read more

ក្លឹបកុមារវិសេសធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយកុមារីឈ្មោះ ម៉ៅ កូលាប។

នាងខ្ញុំឈ្មោះ ម៉ៅ កូលាប  អាយុ ១០ ឆ្នាំ កំពុងសិក្សានៅ ថ្នាក់ទី ៥ សាលាបឋមសិក្សាវាលព្រីងដែលស្ថិត នៅក្នុង ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ ។ សព្វថ្ងៃនេះ…

Read more

ក្លឹបកុមារវិសេសធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយកុមារាផុន ពន្លឺ។

ផុន ពន្លឺ មានអាយុ ១១ ឆ្នាំ ភេទ ប្រុស កំពុងសិក្សានៅថ្នាក់ទី ៦ សាលាបឋមសិក្សាព្រៃគគីរ ដែលស្ថិតនៅ ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្ត កំពង់ធំ។ គាត់បាននិយាយថា…

Read more

ក្លឹបកុមារវិសេសធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្មេងប្រុស ពៅ សុដា

ខ្ញុំបាទ ឈ្មោះ ពៅ សុដា ភេទ ប្រុស  មាន អាយុ ១១ ឆ្នាំ ជាកូន ទី២ នៅក្នុងគ្រួសារ  សព្វថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបាទរស់នៅជាមួយឳពុកម្តាយ នៅក្នុងភូមិ…

Read more

ក្លឹបកុមារវិសេសធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្មេងស្រី ឈាង សុធារ៉ា

នាងខ្ញុំឈ្មោះ ឈាង សុធារ៉ា ភេទ ស្រី អាយុ ១១ ឆ្នាំ រៀននៅសាលាបឋមសឹក្សា អង្គឬស្សី ស្ថិតនៅ ស្រុក ស្វាយជ្រំ ខេត្ត ស្វាយរៀង …

Read more