ក្លឹបកុមារវិសេសធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយកុមារាឈ្មោះសូល ប៊ុនរាជស៊ីម៉ា។

ក្លឹបកុមារវិសេសធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយកុមារាសូល ប៊ុនរាជស៊ីម៉ា។        សូល ប៊ុនរាជ ស៊ីម៉ា មានអាយុ ១២ ឆ្នាំ​ ភេទ ប្រុស សិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ទី ៧…

Read more

ព្រឹត្តិការណ៍ក្លឹបកុមារវិសេសនៅក្នុងខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង។

របាយការណ៏ក្លឹបកុមារវិសេស ​​    នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៧ បុគ្គលិកអង្គការ ស៊ីប៊ីអិន បានរៀបចំធ្វើកម្មវិធី ថ្ងៃរីករាយនៃសមាជិកក្លឹបកុមារវិសេស ជាមួយដៃគូរក្រុមជំនុំ នៅសាលាបឋមសិក្សាមេលំ ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបរិបូរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង…

Read more

ព្រឹត្តិការណ៍ក្លឹបកុមារវិសេសនៅក្នុងខេត្ត កំពង់ធំ។

កម្មវិធីក្លឹបកុមារវិសេសនៅក្នុងខេត្ត កំពង់ធំ របាយការណ៏សង្ខេបសំរាប់កម្មវិធីក្លឹបកុមារវិសេស តាំងនាម ខ្ញុំបាទជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី ក្លឹបកុមារវិសេសខ្ញុំបាទសូមរាយការណ៍ នូវ សកម្មភាព ក្លឹបកុមារវិសេសដែលក្រុមបុគ្គលិក អង្គការ ស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជា បានរៀបចំធ្វើ នៅថ្ងៃទី ២០ ខែ…

Read more

ក្លឹបកុមារវិសេសធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយកុមារីឈ្មោះ ម៉ៅ កូលាប។

នាងខ្ញុំឈ្មោះ ម៉ៅ កូលាប  អាយុ ១០ ឆ្នាំ កំពុងសិក្សានៅ ថ្នាក់ទី ៥ សាលាបឋមសិក្សាវាលព្រីងដែលស្ថិត នៅក្នុង ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ ។ សព្វថ្ងៃនេះ…

Read more

ក្លឹបកុមារវិសេសធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយកុមារាផុន ពន្លឺ។

ផុន ពន្លឺ មានអាយុ ១១ ឆ្នាំ ភេទ ប្រុស កំពុងសិក្សានៅថ្នាក់ទី ៦ សាលាបឋមសិក្សាព្រៃគគីរ ដែលស្ថិតនៅ ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្ត កំពង់ធំ។ គាត់បាននិយាយថា…

Read more

ក្លឹបកុមារវិសេសធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្មេងប្រុស ពៅ សុដា

ខ្ញុំបាទ ឈ្មោះ ពៅ សុដា ភេទ ប្រុស  មាន អាយុ ១១ ឆ្នាំ ជាកូន ទី២ នៅក្នុងគ្រួសារ  សព្វថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបាទរស់នៅជាមួយឳពុកម្តាយ នៅក្នុងភូមិ…

Read more

ក្លឹបកុមារវិសេសធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្មេងស្រី ឈាង សុធារ៉ា

នាងខ្ញុំឈ្មោះ ឈាង សុធារ៉ា ភេទ ស្រី អាយុ ១១ ឆ្នាំ រៀននៅសាលាបឋមសឹក្សា អង្គឬស្សី ស្ថិតនៅ ស្រុក ស្វាយជ្រំ ខេត្ត ស្វាយរៀង …

Read more

កម្មវិធីក្លឹបកុមារវិសេសនៅខេត្ត ស្វាយរេៀង

នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ បានរៀបចំធ្វើកម្មវិធីក្លឹបកុមារវិសេស ជាមួយនិងដៃគូក្នុងតំបន់ នៅសាលាបឋមសឹក្សា ហ៊ុន សែន ឈើទាលដែនមានទីតាំងនៅ ភូមិ តាករ ឃុំ…

Read more

កម្មវិធីក្លឹបកុមារវិសេសនៅខេត្ត កណ្តាល

កម្មវិធីក្លឹបកុមារវិសេសនៅខេត្ត កណ្តាល នៅថ្ងៃអាទិត្យ, ទី ១៣ ខែមីនាឆ្នាំ​ ២០១៦នៅ ថ្ងៃអាទិត្យ, ទី ១៣ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមបុគ្គលិកអង្គការ​ស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជាបានរៀបចំប្រារព្វធ្វើកម្មវិធី ក្លឹបកុមារវិសេស ជាមួយដៃគូក្នុងតំបន់ នៅភូមិគរ ឃុំក្រាំងយ៉ូវ,ស្រុក…

Read more

ព្រឹត្តិការណ៍ក្លឹបកុមារវិសេសនៅក្នុងខេត្ត តាកែវ

ព្រឹត្តិការណ៍ក្លឹបកុមារវិសេសនៅក្នុងខេត្ត តាកែវ នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២១ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៦ ​​​​          នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២១ ខែ កុម្ភះ…

Read more